You are currently viewing Vihreät ajavat lihaa ja maitoa pois julkisista keittiöistä – huumeita vihreät haluavat lisää
Kirkon ei pidä antaa sellaista vaikutelmaa, että se syrjisi suomalaisia ruuantuottajia. Kirkon tulee kunnioittaa maito- ja lihatiloilla tehtävää työtä ja ihmisten laillista elinkeinoa. Liha- ja maitotuotteet ovat mitä parhainta ruumiin ravintoa.

Vihreät ajavat lihaa ja maitoa pois julkisista keittiöistä – huumeita vihreät haluavat lisää

Vihreiden puoluekokouksessa tehtiin aloite siitä, että julkisista ruokatar­joi­luista on tehtävä lähtökoh­tai­sesti vegaanisia eli kouluissa, päiväkodeissa ja palvelukodeissa tarjottavat ateriat eivät sisältäisi lihaa eivätkä maitoa. Vihreiden mielestä liha-ja maitotuotteet kuuluvat jatkossa erityisruokavalioon.

Sen sijaan huumeita vihreät haluavat lisää. Puoluekokouksen hyväksymässä aloitteessa todetaan, että ”kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan.”

Liha-ja maitotuotteita vihreät syyllistävät ympäristöpäästöistä, mutta jättävät kertomatta, että esimerkiksi espanjalaisen tomaatin vesijalanjälki on 91 kertaa suurempi kuin suomalaisen maidon. Lisäksi tutkimuksen mukaan Yhdysvaltojen Coloradon laillinen kannabisteollisuus tuottaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin osavaltion hiilikaivosteollisuus. Vihreiden logiikka: kielletään kotieläintuotanto muka ympäristölle vahingollisena ja siirrytään vielä saastuttavampaan vegaaniseen kannabikseen.

*******

Vihreiden puheenjohtajan ja sisäministeri Maria Ohisalon taannoinen väite siitä, että ”maatalous on sellainen sektori, jossa päästöjä ei ole oikein pystytty kunnolla vähentämään” on puusilmäinen ja yksitotinen. Kannabisministeri Ohisalo joko jätti kertomatta tai ei tiedä, kuinka paljon maatiloilla on tehty töitä päästöjen vähentämisen suhteen ja lisäksi turvemaiden väitetyistä päästöistä on saatu uutta tietoa. 

Uskomus maatalouden päästöistä perustuu yleistykseen Luken keskiarvolaskelmista. Äskettäin uutisoidun tuoreen tutkimuksen mukaan turvemaiden ja kivennäismaiden päästöissä ei havaittu eroja, vaikka tähän asti väitetty, että turvemailla on kivennäismaita suuremmat CO2-päästöt.

Lisäksi Suomessa on jalostuksen keinoin on parannettu eläinten hyötysuhdetta siten, että maitolitraa kohden päästöt ovat puolittuneet eli lypsylehmien määrä on puolittunut vaikka lehmien tuottama maitomäärä on pysynyt samana.

Myös viljelyn osalta keskisato on noussut samalla kun lannoitteiden käyttöä on vähennetty, joten kilo viljaa tai peltokasveja kasvaa entistä pienemmällä määrällä lannoitteita. Tästä johtuen peltokasvien päästöt per kilo ovat merkittävästi pienentyneet. 

Keskustelu on täysin väärillä raiteilla. Hiilidioksidi on elämän mahdollistaja, ei ongelma. Liian alhainen CO2-taso nopeuttaa luontokatoa. Suomessa kun vähemmän mitataan sitä, paljonko nurmi, suo ja metsä myös sitovat hiilidioksidia. Ennemmän kuin betoni, teräs ja asvaltti.

Sisäministerin tulisi ymmärtää, kuinka oleellinen osa kotimainen ruuantuotanto on huoltovarmuutta ja sisäisen turvallisuuden sektoria. Vegaanisella kannabiksella ei kansaa elätetä.