Valtuustopuheenvuoro 11.11.2019/Piia Kattelus-Kilpeläinen

99 § Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020 

100 § Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2020 

101 § Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 

102 § Vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vv. 2021-2023 

Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kuntalaisia varten on tämä budjetti tehty. Kunnan tehtävä on järjestää kuntalaisille lakisääteiset palvelut ja vastata kuntalaisten hyvinvoinnista. Tasapuolisin tapa rahoittaa palveluja on tulovero, ja se on jo nyt Seinäjoella korkea. Siksi vastustin hulevesimaksun käyttöönottoa, koska se olisi ollut epäoikeudenmukainen. Verotulojen lisäksi tuloja saadaan valtionosuuksista.

Trendinä on valitettavasti ollut viime vuosina se, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisätään valtion taholta, mutta rahoitusta ei anneta näiden uusien vastuiden hoitamiseen. Lähtökohtana kun pitäisi olla, että uusiin tehtäviin saadaan 100%:n valtionosuus. Tästä syystä kunnat ovat vaikeuksissa ja YT:t käynnissä monessa kunnassa.

Nyt hallitus on onneksi palauttanut 11 me hallitus aikaisemmin leikattuja valtionosuuksia. Lisähankaluuksia kunnille on aiheuttanut verokorttiuudistus ja tulorekisteriongelmat, koska kunnat eivät ole saaneet tulojaan ajallaan- tilanne korjaantuu vasta 2021 verotuksessa.

Verot on korkealla: Kuntavero on Seinäjoella 21%, kun 19,88% on maan keskiarvo. Veroja ei nyt koroteta, kiinteistöveroa korotettiin useana vuotena. osa liitoskuntien asukkaista kokee, etteivät saa mitään sen vastikkeeksi.

Tässä tilanteessa en kannata hulevesimaksua, koska kokonaisvaikutus olisi kuntalaisten kannalta kohtuuton.

Investoinnit

Todella tiukkaa taloudenpitoa ja tärkeää olisi, että tasapainotetaan taloutta etukenossa, vaikka 1% kasvu asukasluvussa tarkoittaa edelleen kovaa investointitarvetta – Kaikki investoinnit ovat sivistys- ja hyvinvointitoimialalle.

33,8 me investoinnit nyt, kun investointitaso ollut yli 40me.

Tienpitoon on kiinnitettävä huomioita, koska useilla kylillä tie on ainoa palvelu, joka siellä vielä on. Oli sitten yksityistie tai valtiontie, on se oltava kunnossa.

Törnävän koulun kohdalla edellytän avointa ja läpinäkyvää valmistelua sekä  painotan osallisuutta ja kuulemista, siis että kuunnellaan ihan aidosti heitä, keitä asia eniten koskee. Itse en kannata oppilaiden hajasijoittamista.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa menojen kasvu saatava lähemmäs 3 prosentin tasoa- Nykytaso +10% on kestämätön. Sairaanhoitopiirin johtajan Jaakko Pihlajamäen mukaan lääke erikoissairaanhoidon kulujen hallintaan on yksinkertainen: Riittävä liikunta ja terveellinen ruoka, tämä lienee realismia, joskin tulokset eivät ole kovinkaan nopeasti nähtävissä. Seinäjoen kaupungin yhteistyön on jatkuttava menojen hallintaan saamiseksi.

Ennaltaehkäisy on tärkeää ja huumeongelma on saatava kuriin. Ongelma on todellinen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma – kj:n esitys ei menestynyt, henkilöstöjaoston esitys tuli kh:n esitykseksi

Kannatin hallituksessa kj:n karsittua esitystä henkilöstösuunnitelmaksi, jossa vakinaisten määrä olisi ollut pienempi – ilmeisesti sitten halutaan enemmän ihmisiä YT-neuvottelujen piiriin.

Helmi-maaliskuussa joudutaan arvioimaan, että miten raha riittää loppuvuodeksi.

Lastensuojeluun lisää henkilöitä ja riittävät resurssit – Kysyisin Raija Rannalta lastensuojelun tilanteesta ja siitä, onko nyt kaikki kunnossa AVI:in kanssa?

Hyväksyn kh:n esityksen henkilöstösuunnitelmaksi, kiinteistö- ja tuloveroprosentiksi sekä talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi.

En kannata vihreiden esittämää lisäystä.