You are currently viewing Pride-liputuksesta Seinäjoella
Tulevana syksynäkin moni lapsi aloittaa uudessa koulussa paikkakunnalle muuton vuoksi. Seinäjoella varmaankin suhteessa vielä useampi, koska väkilukumme kasvu perustuu sekä luontaiseen kasvuun syntyvyyden enemmyyden kautta, mutta myös muuttovoittoon. Toisin kuin usein luullaan, Seinäjoelle muutetaan valtaosin oman maakunnan ulkopuolelta eli noin 60 prosenttia kaupunkimme muuttovoitosta on peräisin muista maakunnista.

Pride-liputuksesta Seinäjoella

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Suomalaisuuden Liiton hallituksen entisenä varapuheenjohtajana olen sitä mieltä, että veronmaksajien rahoilla ei Seinäjoella ole tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista liputtaa homoseksuaalien kunniaksi Pride-lipulla. Tämä on myös valtuustoryhmämme kanta.

Meillä jokaisella on Suomessa oikeus liputtaa kansallislipulla aina, kun näemme liputuksen aiheelliseksi, niin ilossa kun surussa. Suomen lippu symbolisoi vapautta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Mitä tulee yhdenvertaisuuteen, siitä tässä Pride-liputuksessa ei ole kyse. Kyse on globaalista poliittisesta agendasta.

Suora lainaus Vihreiden ex-sisäministeri Maria Ohisalolta:

”Maamme on esimerkki suurelle osalle muuta maailmaa, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Siihen minä ja koko vihreä liike on täysillä sitoutunut.

Joka vuosi otamme uusia askelia eteenpäin. Joka vuosi uusia kuntia liittyy mukaan liputtamaan pridelipuilla, ja kuntalaiset itse uskaltavat myös vaatia sitä.” Lainaus päättyy.

Meillä on viralliset liputuspäivät siniristilipulle, joita myös Seinäjoen kaupunki julkisena toimijana noudattaa.

Lippujen hierarkiassa Suomen lippu on kiistaton ykkönen. Kaukana perässä, sijalla yhdeksän ja kymmenen tulevat järjestö- ja yhdistysliput sekä muut liput, esimerkiksi yritysliput.

Naisten ja miesten homoseksuaaliset teot kiellettiin Suomessa rangaistuksen uhalla 1890-luvulla. Kielto kumottiin vuonna 1971, mutta samana vuonna astui voimaan kielto homoseksuaalisuuteen kehottamisesta, joka puolestaan kumottiin vuonna 1999.

Näin ollen Suomen rikoslaki ei tänä päivänä kiellä homoseksuaalisuutta. Homot ovat Suomessa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntia luonnollisesti.

Toimenpiteiden on kuitenkin oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Tämä vihreiden aloite homoseksuaalien kunniaksi liputtamisesta on täysin epätarkoituksenmukainen ja ylimitoitettu.

Yhdenvertaisuuslakiin sisältyvän syrjinnän kiellon mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, AY-toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Me Perussuomalaiset emme ole havainneet Seinäjoella minkäänlaista syrjintää homoseksuaaleja kohtaan. Sen sijaan vammaisten oikeuksissa olisi parantamisen varaa.

Ja lopuksi toteamme että

Seinäjoen julkisorganisaationa tulee pidättäytyä poliittisesta propagandasta ja pitäytyä Suomen virallisissa liputuspäivissä. Näin kunnioitamme konkreettisesti kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuus kuuluu kaikille.

Seinäjoen Perussuomalaisten valtuustoryhmä. Kuva: Seinäjoen kaupunki

(Valtuustopuheenvuoro 20.12.2021/Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokous/§170 Valtuustoaloite/Pride-liputus Seinäjoella / vastaus/PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄ)