You are currently viewing Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö 
Vaadin viime vuonna, että Seinäjoen kaupunki olisi nojautunut THL:n linjaan ja luopunut sote-henkilöstön pakkorokottamisesta, koska halusin myös puolustaa jokaisen perustuslaillista oikeutta tehdä työtä.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö 

Yhteiskuntamme rakentuu perheille. Perheitä on monenlaisia, ja kaikki perhemuodot ovat yhtä arvokkaita. Osa asuu yksin ja perheenjäsen voi olla myös lemmikki. Yhtä kaikki, biologinen fakta on, että vain mies ja nainen voivat lisääntyä keskenään ja hankkia perheenlisäystä. 

Perheitä tulee suojella, koska yhteiskuntamme on riippuvainen perheistä. Perheiden tulee saada itse päättää, kuka lapset hoitaa. Valtion ei tule puuttua perheiden asioihin. Työelämän on joustettava perhetilanteen mukaan. 

Pienten lasten vanhemmille, haastavassa tilanteessa eläville tai osatyökykyisille on tarjottava mahdollisuus tehdä lyhyempää työpäivää – perheen etu on myös yhteiskunnan etu. Etenkin naisten asemaa työmarkkinoille tulee parantaa. Liike Nyt on esittänyt, että otettaisiin käyttöön Ruotsin mallin mukainen vakuutuskassa, josta korvataan kansallisesti äitiys- ja perhevapaiden aiheuttamat kulut työnantajille. Tämä helpottaisi erityisesti nuorten naisten palkkaamista etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Huoli taloudesta ei saisi vaikuttaa perheen perustamiseen. Yhteiskunnan tulee rohkaista hankkimaan lapsia. Lapsilisiin tulisi saada indeksikorotus, koska menot ovat kasvaneet erityisesti lapsiperheissä ja lapsiperheköyhyys on lisääntynyt. 

*********

Eduskunta hyväksyi lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta loppuvuonna 2021 ja lain nojalla Seinäjoen kaupungin sote-henkilöstöltä edellytettiin rokotussuojaa. Vaadin kaupunginhallituksessa tämän päätöksen kumoamista ja asian käsittelyä uudelleen helmikuussa 2022.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek oli todennut julkisuudessa, että tietojen mukaan korona leviää rokotettujen keskuudessa eikä hoitohenkilöstön koronarokotusvelvoitetta voida enää perustella yksinomaan potilaiden suojelemisella.

Tämän asiantuntijan näkemyksen lisäksi minulla itsellä oli suuri huoli sote-henkilöstön riittävyydestä, koska tiedossa oli, että osa hakeutuu pakkorokottamisen vuoksi toisiin tehtäviin. Lisäksi yksi vahva argumentti päätöksen kumoamiseksi olivat tietooni tulleet syrjintätapaukset, missä esim. rokottamaton hoitaja oli eristetty yksin kahvitauolle eli suljettu pois työyhteisöstä.

THL ei ole alunperinkään kannattanut rokotevelvoitetta. THL ei myöskään kannattanut koronapassin käyttämistä eikä sen muuttamista rokotepassiksi.

Vaadin viime vuonna, että Seinäjoen kaupunki olisi nojautunut THL:n linjaan ja luopunut sote-henkilöstön pakkorokottamisesta, koska halusin myös puolustaa jokaisen perustuslaillista oikeutta tehdä työtä.