You are currently viewing Reserviläisten ja lihansyöjien kyykyttämiselle stoppi
Suomessa ihan yleisesti ihmetellään, että kun Euroopassa joku terroristi ampuu, viedään suomalaisilta metsästäjiltä lailliset aseet. Kuva: Sako

Reserviläisten ja lihansyöjien kyykyttämiselle stoppi

Otin jo viime viikolla kantaa Etelä-Pohjanmaalla vallitsevaan olosuhteeseen, jossa lupaviranomainen vaikuttaa myöntävän ja jättävän myöntämättä aselupia mielivaltaisesti pärstäkertoimen perusteella. Erityinen angsti suuntautuu reserviläisiin. Lisäksi samaa suhtautumista on vartiointiliikkeiden edustajiin: eräältäkin ison firman yrittäjältä jäi vuoden ajalta ”pukukeikkojen” tulot saamatta, kun lupa pienikokoiseen käsiaseeseen piti hakea hallinto-oikeuden kautta. Lisäksi ihan yleisesti ihmetellään, että kun Euroopassa joku terroristi ampuu, viedään suomalaisilta metsästäjiltä lailliset aseet. 

Suomessa on vahva maanpuolustushenki ja etenkin reserviläiset haluavat kehittää ja ylläpitää omaa henkilökohtaista kenttäkelpoisuutta mm. harrastamalla suosituinta reserviläislajia eli ampumista. Kuitenkin näiden rehellisten ja nuhteettomien kansalaisten kyykyttäminen jatkuu ampuma-aselupauudistuksesta huolimatta – uudistus ei ole tuonut lupien myöntämiseen toivottua tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Miksi eteläpohjalaisen pitää hakea lupansa Keski-Suomesta? Jokin on nyt pahasti pielessä. 

Suomessa on yleisesti käytössä syyttömyysolettama. Se tarkoittaa, että jokainen on syytön kunnes toisin todetaan. Kun nuhteeton reserviläinen hakee lupaa aseeseen, tulee hänen todistaa nuhteettomuutensa tässä huolimatta! Eli keksimällä keksitään syitä, miksi asetta ei voida myöntää. Esimerkki. Eräs reserviläinen haki taannoin lupaa tietyn kaliperiseen revolveriin, perusteena aseen käyttö sovelletussa reserviläisammunnassa. (SRA) Lupaviranomainen tulkitsi, että kyseisen kaliperin revolveri ei sovellu SRA -ammuntaan ja hylkäsi lupahakemuksen, vaikka SRA ammunnan säännöt kyseisen kaliperin ja asetyypin käytön mahdollistavat. Asiaan haettiin oikaisua ase- ja arpajaishallintoyksiköltä ja oikaisu saatiin.

*****

Vegaanivouhotuksesta vielä lyhyt muistiin palautus: kun Seinäjoen valtuustossa esityksestäni ja äänestyksen jälkeen nuorisovaltuuston esitys vegaaniruuasta palautettiin uuteen valmisteluun tilanteessa, jossa Seinäjoen kouluissa oli jo kasvisvaihtoehto normi kouluaterian lisäksi, sain etelän mediaa myöten vihat niskaani: minua haukuttiin ”ihmishirviöksi” ja minun väitettiin vievän ruuan lasten suusta. Faktahan on, että vegaaniruokaa ei sitten Seinäjoella halunnut yksikään lapsi. Ilmoittautumisia ei tullut. Tämä on yksi osoitus siitä, että kuinka pienen klikin/muutaman koviten huutavan oma agenda ”myydään” enemmistön mielipiteenä päättäjille. Vaalipäivän lähetessä kannattaakin luottaa omaan maalaisjärkeensä eikä valtamedian tuputukseen siitä ”oikeasta, hyväksyttävästä mielipiteestä”.