You are currently viewing Likainen vihreä uskonto
Ei ole olemassa päästötöntä energiaa. On vain valeita. Puhtaus on näennäistä, koska saastutus on siirretty toisaalle.

Likainen vihreä uskonto

Vihreä siirtymä on tekopyhää. Eurooppa haluaa vähentää CO2-päästöjä siirtymällä etunenässä uusiutuviin energianlähteisiin, kuten tuulivoimaan ja aurinkopaneeleihin. Sähköautojen käyttöönotossa Norja on maailman edelläkävijä.

Se, mitä meille ei kerrota, on järkyttävä biologian, elinympäristöjen, luonnon ja pohjavesien saastuttaminen ja tuhoaminen mm. Boliviassa, Chilessä, Kiinassa ja Kongossa. Sähköautojen akkuihin, tuuliturbiineihin ja aurinkokennoihin tarvitaan tonneittain mineraaleja ja raaka-aineita, joita louhitaan yhä kasvavalla volyymilla maissa, jossa ei noudateta mitään ympäristönsuojelullisia keinoja.

Ylen keväällä esittämä dokumentti ”Likaista vihreää energiaa” kertoo järkyttävällä tavalla, kuinka energiantuotannon ja teollisuuden hiilineutraalisuustavoite ja etenkin sähköautojen akkujen vaatimien raaka-aineiden kaivaminen saastuttaa ja tuhoaa ympäristöä. Ei ole olemassa päästötöntä energiaa. On vain valeita. Puhtaus on näennäistä, koska saastutus on siirretty toisaalle. Chilessä ihmiset kuolevat syöpään, koska ilmassa on niin paljon myrkyllisiä raskasmetalleja johtuen kupariteollisuudesta, joka tarjoaa raaka-aineet meidän sähköautoihin.

Aurinkokennot, tuulivoimalat ja sähköautot tarvitsevat harvinaisia maametalleja. Kiina on maapallon mineraalirikkain valtio ja suurin grafiitin tuottaja. Siellä ajetaan myrkyllistä kaivosjätettä maaseudulle, joka on niin saastunut, että puissa ei ole enää lehtiä. Valtava myrkkykerros on vähitellen peittänyt entiset viljelysmaat. Kaivosalueella vuori on louhittu pois ja sen tilalla on enää aukko, josta pohjavesi on tullut näkyviin. Se on muuttunut terveydelle vahingolliseksi. Ihmiset joutuvat jättämään saastumisen takia kylänsä, jotta tuulivoimalat, aurinkopaneelit ja sähköautot voivat puhdistaa ilmaa Euroopassa. Ristiriitaista on, että kaivosteollisuuden myrkylliset saastepäästöt pahentavat saasteongelmia globaalisti koko ilmakehässä.

Ovatko vihreät vaihtoehdot vielä fossiilisiakin huonompia? Todellakin. Yhteen tuuliturbiiniin tarvitaan noin 20 tonnia alumiinia ja 500 tonnia terästä. Yhdessä sähköautossa on jopa 80 kiloa kuparia, neljä kertaa enemmän kuin bensiiniautossa. Asiantuntijan mukaan seuraavan 30 vuoden aikana tarvitaan sama määrä kuparia kuin ihmiskunta on aikojen alusta käyttänyt. Sähköautot ovat kahdeksankertaistaneet kuparin kulutuksen.

Chilessä on alueita, joissa ei ole satanut viiteensataan vuoteen. Kaivosteollisuus käyttää suuren osan tämän kuivan maan vesistöstä ja pohjavedestä. Jo nyt on käytetty tulevien sukupolvien vesivaranto, ja kuparin kulutuksen kasvulle ei näy loppua.

Yksi vihreän uskonnon ristiriidoista liittyy kierrätykseen. Tuuliturbiinien käyttöikä on rajallinen. Saksassa on lojunut roottorinlapoja maaseudulla vuosia kenenkään koskematta. Nyt aletaan purkaa ensimmäisiä tuulimyllyjä ja vuosittain pitäisi kierrättää jopa 30 000 roottorinlapaa. Saksalainen haastateltava ennustaa, että ”Edessä on ydinvoimasta tuttu ongelma.” Miksi ei kierrätetä? Koska köyhän maan kaivoksesta saa raaka-aineen halvemmalla kuin kierrättämällä. 

Jos kiinalaiset haluavat saman elintason kuin me, tarvitaan siihen viisi maapalloa. Likainen vihreä energia tuhoaa elinympäristömme, koska vihreäsiirtymä on liike-elämästa lähtöisin oleva talouden kasvun strategia. Sillä ei ole mitään tekemistä kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden kanssa.