You are currently viewing Seinäjoki haluaa vahvistaa kansallista ruokakeskittymää
Seinäjoen kaupunginhallitus vaatii tulevalta Suomen hallitukselta lisää koulutuspaikkoja sekä parempaa saavutettavuutta.

Seinäjoki haluaa vahvistaa kansallista ruokakeskittymää

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi hallitusohjelmatavoitteet Suomen tulevalle hallitukselle. Yksi hallitustavoite on kansallisen ruokakeskittymän vahvistaminen Seinäjoella eli isossa kuvassa maatalouden tukeminen.

Ruuantuotannon perusedellytysten ja kannattavuuden varmistaminen on ehdoton edellytys kansallisen huoltovarmuuden turvaamiselle. Jos tämä peruspilari ei ole kunnossa, on vaikea edistää elintarviketeollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Suomi on maailman vastuullisin maa mitä tulee ruuantuotantoon.

Samaan aikaan Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto käsittelee keskustan aluevaltuustoaloitetta, jossa vaaditaan kotimaista ruokaa maakunnan hyvinvointialueen hankintoihin. Ainakin alueen päättäjillä on fokus oikeissa asioissa.

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat merkittäviä sopimuskumppaneita elintarviketeollisuudelle ja tottahan julkiset hankinnat vaikuttavat suoraan ja välittömästi myös Seinäjoen kansallisen ruokakeskittymän vahvistamiseen, koska elintarvikealan yrityksistä Atria ja Valio toimivat täällä. Sitä parempi maakunnan keskuskaupungille, mitä enemmän em.yritykset sopimuksia saavat.

Elintarvikkeiden hankinnassa tulee huomioida useita reunaehtoja. Niiden tulee täyttää elintarvikkeista sekä niiden valvonnasta Suomessa voimassaolevat lait, asetukset, EU-standardit, määräykset sekä lisäksi eläinten hyvinvoinnille asetetut edellytykset. Jäljitettävyyden osalta vaatimukset ovat korkeat ja tästä johtuen elintarvikkeiden tuotanto-ja hankintaketju on hyvin valvottu.

Elintarvikkeiden myyjän vastuu kattaa koko tuotanto- ja hankintaketjun osalta siitä, että tarjotut tuotteet täyttävät Suomen lainsäädännön vaatimukset eläinten lääkitsemisestä ja hyvinvoinnista. Lääkkeitä ja muita eläimille annettavia aineita on käytettävä niin, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi hormonien käyttö kasvun edistäjänä on kiellettyä.

Julkiselle sektorille hankittavien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuotannossa tulee noudattaa vastuullista tuotantotapaa eli tarjottavat elintarvikkeet eivät saa suoraan sisältää geenimuunneltuja raaka-aineita (GMO) ja eläinrehussa käytettävän soijan tulee olla sertifioitua vastuullisesti tuotettua soijaa. Osa meijerialan toimijoista on muuten kieltänyt soijan käytön rehussa. Myyjän tulee lisäksi noudattaa tuotanto- ja hankintaketjun osalta ILO:n yleissopimuksia sekä voimassa olevaa ympäristö- ja työlainsäädäntöä, joka on voimassa siinä maassa, missä tuote valmistetaan ja palvelu tuotetaan.

Hallitusohjelmakaudella keskeisintä tulee olemaan on ruoantuotannon perusedellytysten ja kannattavuuden vahvistaminen ja varmistaminen. Siinä Seinäjoki on asian ytimessä. Meillä  ruokaturvallisuus on jo nyt hyvällä tasolla, mutta tietenkin taso on säilytettävä. Itse toivon lähinnä paukkuja suomalaisen ja eteläpohjalaisen ruuantuotannon vastuullisuusviestintään, jotta tietoisuus puhtaasta, terveellisestä ja turvallisesta  suomalaisten ruuasta johtaa elintarvikeviennin lisäämiseen.