You are currently viewing Hulevesimaksusta vielä
Hulevesimaksun perimisestä päättää yksiselitteisesti kunta eli meidän tapauksessa Seinäjoki. Valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksestä jättää maksun perimättä ensi vuonna. Tätä kannatin, koska maksu olisi ollut epäreilu ja osoitus huonosta asioiden hoidosta.

Hulevesimaksusta vielä


Maakuntalehti Ilkka väitti 16.11 pääkirjoituksessaan ”Energiayhtiön kustannuksiin kuuluu myös korjausvelka” seuraavaa: ”Hulevesimaksusta käyty keskustelu osoitti, ettei infran ylläpitämistä valitettavasti aina mielletä kustannukseksi, joka jonkun on maksettava. Yhtiö voi helpommin välttää korjausvelan kertymisen sisällyttämällä infran ylläpidon kustannukset asiakasmaksuihin.”

Ihmettelen suuresti pääkirjoitusta, koska siitä välittyy lukijalle sellainen kuva, että Seinäjoen Energialla olisi jotain tekemistä hulevesimaksun kanssa. Tämähän ei pidä paikkansa.

Hulevesimaksun perimisestä päättää yksiselitteisesti kunta eli meidän tapauksessa Seinäjoki. Valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksestä jättää maksun perimättä ensi vuonna. Tätä kannatin, koska maksu olisi ollut epäreilu ja osoitus huonosta asioiden hoidosta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesihuoltolaki muuttui vuonna 2014. Muutos siirsi vastuun hulevesistä vesilaitokselta kunnalle eikä hulevesien viemäröinti ole enää osa vesihuoltoa. Muutoksen myötä kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. 

Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen päättämällä korotetulla vesihuoltomaksulla ei ole mitään yhteistä perimättä jätetyn hulevesimaksun kanssa. Hulevesimaksun kannattajat ja väärän tiedon levittäjät esittävät varmaankin seuraavaksi perittäväksi ”katuvalomaksua” tai ”asfalttilisää” myös liitoskuntien asukkailta.