You are currently viewing Valtuustoaloite: Stoppi naakkojen ja varislintujen terrorille 
Piia Kattelus-Kilpeläisen valtuustoaloitteessa todetaan, että naakkojen ja varislintujen terrorin estämisessä ja haittojen lievittämisessä on kaupungilla iso rooli ja velvollisuus, koska erityisesti Ylistaron kirkonkylällä nämä haittalinnut hyötyvät kaupungin puistoalueiden puista.

Valtuustoaloite: Stoppi naakkojen ja varislintujen terrorille 

Ylistaron kirkonkylässä on ilmennyt vakavia varislintujen ja naakkojen aiheuttamia häiriöitä tai hygieniahaittoja:

Linnut metelöivät yötä päivää, ne sotkevat ja niille ei riitä pesän rakentaminen piippuun vaan ne jopa pyrkivät sisälle asuntoihin. Ylistaron kirkolla asuu paljon ikäihmisiä ja heillä on rajalliset mahdollisuudet torjua naakkojen ja mustavaristen terroria.

Haittalinnut aiheuttavat monenlaista haittaa kiinteistöille ja niiden käyttäjille esim. tahraten ulosteillaan rakenteita ja muuta ympäristöä. Lintujen tuoman hygieniahaitan lisäksi linnut voivat levittää tauteja, kuten salmonellaa.

Tämän naakkojen ja varislintujen terrorin estämisessä ja haittojen lievittämisessä on kaupungilla iso rooli ja velvollisuus, koska erityisesti Ylistaron kirkonkylällä nämä haittalinnut hyötyvät kaupungin puistoalueiden puista.

Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon lakisääteisenä tehtävänä on vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. 

Tämä kaupungin lakisääteinen tehtävä perustuu terveydensuojelulakiin, jonka tarkoituksena on erityisesti ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Haittaeläimiksi lasketaan muun muassa rotat, hiiret ja linnut joista aiheutuu haittaa (esim. varislinnut). 


Tottakai jokaisen kiinteistön omistajan ja haltijan tulee omalta osaltaan vastata siitä, että haittaeläimille ja linnuille ei pääse muodostumaan otollisia olosuhteita hallinnoimallaan alueella tai kiinteistöllä. 

Mutta Ylistaron keskustaajaman  kohdalla on kyse on siitä, että kaupungin omistamilla ja hallinnoimilla puistoalueilla on otolliset olosuhteet näille haittalinnuille. Kaupungin tulee kiireellisesti noudattaa omaa ohjettaan siitä, että vahinkoeläimille ei tule olla tarjolla pesimispaikkoja 

Rauhoitettujen eläinten tappaminen tai vangitseminen on aina luvanvaraista. Luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettujen lintujen vangitsemiseen tai tappamiseen haetaan poikkeuslupaa ELY-keskukselta. Metsästyslain piiriin kuuluvien lintujen vangitsemiseen tai tappamiseen haetaan metsästyslain mukaista poikkeuslupaa Suomen Riistakeskukselta. 

Esitän, että kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin Ylistarossa (ja tarvittaessa muilla Seinäjoen asuinalueilla):

-kaataa/karsii puuston, joka tarjoaa otolliset olosuhteet haittalinnuille kuten naakoille ja mustavarikselle. Puiden kaato voidaan tarvittaessa myös ostaa ulkopuoliselta.

-ryhtyy tarvittaviin toimiin poikkeusluvan saamiseksi ELY-keskukselta ja/tai Suomen Riistakeskukselta

-järjestää pikaisesti Ylistarossa neuvonta- ja opastustilaisuuden asukkaille ”Ohjeita Haittalintujen torjuntaan”-materiaalin mukaisesti, joka on kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivuilla.

https://www.seinajoki.fi/wp-content/uploads/2020/03/Ohjeita-haittalintujen-torjuntaan-1.pdf

Seinäjoella 24.4.2023

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja