You are currently viewing Itsenäisyyspäivän 6.12.2021 juhlapuhe Ylistaron kirkossa
Itsenäisyys merkitsee suomalaisille ennenkaikkea vapautta. Kuva seppeleenlaskusta Ylistaron sankarihautausmaalta 6.12.2021.

Itsenäisyyspäivän 6.12.2021 juhlapuhe Ylistaron kirkossa

Arvoisa juhlaväki

On suuri kunnia pitää puhe täällä Ylistaron kirkossa. Minut on konfirmoitu ja vihitty tässä kirkossa. Ylistaron kirkko on rakas kotikirkkoni.

Tänään itsenäinen Suomi täyttää 104-vuotta. Suomen historian merkkimies J.V Snellman aloitti modernin kansalaiskeskustelun ja yhteiskuntakritiikin Suomessa lähes kaksi sataa vuotta sitten 1840-luvulla. 

Snellmanin kantava teema oli suomen kielen aseman vahvistaminen ja kansan sivistäminen. Hän toi tunnetuksi lauseen ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule, olkaamme siis suomalaisia”.

Reilu viisikymmentä vuotta sitten maamme silloinen presidentti Urho Kaleva Kekkonen totesi itsenäisyyspäivän puheessaan seuraavaa:

”Meillä ei ole ollut valtaa sen kohtalon yli, joka synnytti meidät suomalaisiksi. Mutta kun on syntynyt suomalaiseksi saa olla ja elää suomalaisena, jollei muuta vieraille maille. Siihen on jokaisella vapaa valta, sekin on näet osa suomalaisena olemisesta.”

Hyvät kuulijat, haluan Snellmanin tapaan käydä modernia kansalaiskeskustelua ja vuonna 2021 sosiaalinen media tarjoaa siihen erinomaisen mahdollisuuden. Kysyin Facebook-kavereiltani, mitä itsenäisyys merkitsee heille. Vastauksia tuli lähes kaksisataa.

Tänä päivänä itsenäisyys merkitsee ihmisille mitä suuremmissa määrin vapautta, joka on vaatinut suuria uhrauksia menneiltä sukupolvilta. 

Itsenäisyys on kaiken perusta. Se ehdoton edellytys vapaalle kansalaisuudelle, suojalle ja tasa-arvolle. 

Itsenäisyyspäivänä kunnioitamme vapaata Suomea, vapaata itsenäistä turvallista maata, jolla on rajat ja joka itse päättää omista asioistaan. Omaa maata, omaa päätäntävaltaa ja omaa lippua. Erään vastaajan mukaan itsenäisyys tarkoittaa sitä, että suomalaiset päättävät itse asioistaan eikä heitä käskytetä globalistien toimesta.

Tänään sytytämme kynttilän ja nostamme lipun salkoon vapauden puolesta. Juhlistamme uskonnonvapautta, sananvapautta ja vapautta ilmaista oma mielipide. Olemme etuoikeutettuja koska meillä on vapaus ja vapaa yhteiskunta. Osana läntistä demokratiaa Suomessa on ihmisillä oikeus tehdä työtä ja oikeus liikkua.

Hyvät kuulijat

Itsenäisyys merkitsee suomalaisille merkittävissä määrin myös kotia, uskontoa ja Isänmaata. Suomalaiset ovat saaneet kodin perintönä arvostuksen ja kunnioituksen Isänmaahan. Suomessa ollaan kiitollisia puhtaasta luonnosta ja etenkin täällä Etelä-Pohjanmaalla kiitollisia siitä, että saa toimia kotimaisen puhtaan ruuan tuottajana.

Suomen syntymäpäivä merkitsee suomalaisille myös kunnioitusta, kiitollisuutta ja ylpeyttä.

Vastauksista henkii kunnioitus ja ylpeys siitä, että on syntynyt tähän maahan ja saa kuulua tähän sisukkaaseen kansaan, ylpeyttä olla suomalainen ja ylpeyttä omasta synnyinmaasta.

Me osoitamme kiitollisuutta ja kunnioitusta veteraaneja, sodassa kaatuneita ja maatamme puolustaneita kohtaan. 

Suomalaisuutta pidetään kunnia asiana maailmassa. Itsenäisyys antaa tunteen, että tämä kaikki on meidän omaa. Ja että meidät on kuin luotu tänne, ei minnekään muualle. 

Erään vastaajan mukaan itsenäisyys merkitsee suomalaista kansaa kaikkine hienoine heimokansoineen, suomalaisia kulttuureja ja kieltä kaikkine hienone murteineen, joista voi olla todella ylpeä ja taistella niiden puolesta vaikka torrakko kädessä.

Eräälle vastaajalle itsenäisyys merkitsee sitä, että hallituksessa ei ole kommunisteja.

Itsenäisyyspäivä henkii historiallisuutta ja jatkuvuutta

Isät ja isoisät taistelivat itsenäisyyden ja vapauden puolesta karuissa oloissa. Itsenäisyyspäivä merkitsee rakkautta isänmaata kohtaan.

Erään vastaajan mukaan: ”Meiltä voiraha tulla pyytämähä mutta häjy on tulla ottamaha…..”

Suora lainaus: ”Kyllä kun tuonne vanhallepuolelle istahtaa samoolle klavittoolle mihinä entiset taloo omistajakkin on aijoo kaffinsa juonu ja leipänsä syöny, nii itte kun ottaa piirongin päältä aitoa rintamapostia suoraa korsusta kirijootettuna sitä kun siinä ajatuksella lukoo nii hilijaaseksi vetää.”

Myös kritiikkiä tuli

Osan mielestä itsenäisyys on menetetty ja myyty. Myös sananvapauden tila huolestuttaa suomalaisia ja heidän mukaansa sananvapaus on uhattuna ja sitä yritetään nyt kovasti alistaa.

Sensuuria oli jo Snellmanninkin aikana ja hänen omistamansa sanomalehti Saima lopetettiin sensuuriviranomaisten toimesta. Yhteiskuntakritiikki haluttiin vaientaa.

Osassa vastauksista toivottiin paluuta aikaan ennen EU:ta. Ihmisistä tuntuu, että Suomea viedään pala palalta. Lainsäädäntökin tulee etäältä, myös ruuantuotannon ehdot tulevat kaukaa ja nyt EU uhkaa viedä suomalaisten metsäomaisuudenkin.

Erään mukaan olemme vieläkin itsenäisiä, mutta emme täysin itsellisiä. Hänen mukaansa Paavo Lipponen julisti aikoinaan, että pitää olla ytimessä, jotta voi vaikuttaa; ”Ydin on tainnut tukahduttaa ja henkeä haukkoen maksamme mitä määrätään. Toteutetaan kaikki hulluudet ja määräykset.”

Hyvät kuulijat

Suomen menestys on perustunut yhteisöllisyyteen. Tämä nousee esiin myös tänä päivänä. Itsenäisyys on yhteisöllisyyttä, lähimmäisten kunnioittamista, vaikeassa tilanteessa olevien auttamista. Meidän ei saa juhlan hetkelläkään unohtaa niitä suomalaisia, jotka apua kaipaavat eniten.

Itsenäisyydestä on maksettu kova hinta. Meidän tulee vaalia ja varjella tätä perintöä, joka meille on jätetty.

Itsenäisyyspäivä merkitsee myös sitä, että on käynyt armeijan. Maanpuolustustahto osoittaa arvostusta niille jotka ovat sen puolesta on taistelleet. Itsekin armeijan kävin heti kun se tuli mahdolliseksi. Se oli oma panokseni isänmaalle. Itse sitoudun siihen, että Suomi on myös tulevaisuudessa vapaa maa ja isovanhempani eivät taistelleet suotta. Olen ylpeä Suomesta ja suomalaisuudesta ja pidän tätä maata puolustamisen arvoisena. Koti, uskonto ja isänmaa, ovat arvojani nyt ja aina.

Toivotan teille oikein hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää!