You are currently viewing Vakavaa syrjintää tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n varjolla
Seinäjoen kaupungin tulee luopua sote-henkilöstön pakkorokottamisesta esille nousseiden syrjintätapausten myötä!

Vakavaa syrjintää tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n varjolla

Tein oheisen oikaisuvaatimuksen kaupungin päätökseen ” Rokotussuojan edellyttäminen ja todentaminen Seinäjoen kaupungin henkilöstöltä Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n soveltamiseen liittyen”.

” OIKAISUVAATIMUS

§10/19.1.2022

Päätös, mitä vaaditaan kumottavaksi: Rokotussuojan edellyttäminen ja todentaminen Seinäjoen kaupungin henkilöstöltä Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n soveltamiseen liittyen

Vaadin tämän päätöksen kumottavaksi ja asian käsittelyä uudelleen.

Viime aikaisten tietojen mukaan korona leviää rokotettujen keskuudessa.

Hoitohenkilöstön korona­rokotus­velvoitetta ei voida enää perustella yksinomaan potilaiden suojelemisella, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek (Helsingin Sanomat 31.1.2022).

“Tarkoituksena on ollut suojata asiakkaita ja potilaita, mikä olikin mahdollista vielä deltamuunnoksen aikana nykyisillä rokotteilla. Omikronmuunnoksen vallitessa epäsuora suoja jää kuitenkin vaillinaiseksi, sanoo Nohynek.”

“Pelkästään sillä ei tätä (sote-alan henkilöstön pakkorokotuksia) voi perustella”, hän (Nohynek) sanoo.

“Kolme rokotusannosta antaa edelleen rokotetulle itselleen erinomaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan.

“Siitä näkökulmasta on ihan järkevää ajatella, että hoitajat ovat rokotettuja”, Nohynek sanoo.

“Suoja omikrontartuntaa vastaan on kuitenkin kohtalainen ja lyhytaikainen. 2-3 kuukauden kuluttua kolmannesta annoksesta suojateho tartuntaa vastaan laskee alle 50 prosentin, kertoo Nohynek.”

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008578647.html

Lisäksi on suuri huoli henkilöstön riittävyydestä.

Yksi vahva argumentti päätöksen kumoamiseksi ovat tietoon tulleet syrjintätapaukset, missä esim. rokottamaton hoitaja on eristetty yksin kahvitauolle eli suljettu pois työyhteisöstä.

THL ei ole alunperinkään kannattanut rokotevelvoitetta. THL ei myöskään kannata koronapassin käyttämistä eikä sen muuttamista rokotepassiksi.

Seinäjoen kaupungin tulee nojautua THL:n linjaan ja luopua sote-henkilöstön pakkorokottamisesta.

Ystävällisin terveisin

Piia Kattelus-Kilpeläinen (PS)

Oikaisuvaatimukseni käsiteltiin kaupunginhallituksessa 14.2.2022. Oikaisuvaatimuksen tekijänä en voinut osallistua asian käsittelyyn. 

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukseni.

Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 14.2.2022.

Tässä linkki esityslistalle:

https://listat.seinajoki.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=502619

Eduskunnassa on tehty lakialoite hoitohenkilökunnan pakkorokotusten poistamisesta. Tämä lakialoite oli eduskunnan lähetekeskustelussa 9.2.2022. 

Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että korona tarttuu myös rokotettuihin. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on todennut tammikuun lopussa, että omikronin jyllätessä yhteiskunnassa ei hoitajien rokotevelvoitetta voi enää perustella potilaiden suojaamisella.

Olen saanut lukuisia viestejä Seinäjoen kaupungin sote-alan työntekijöiltä rokotevelvoitteen voimaan astumisen jälkeen.

Useissa niistä nostetaan esille miten alistavasti osa esimiehistä suhtautuu rokottamattomiin. 

  • Piikkipakolla halutaan saada ihmiset tuntemaan itsensä kelvottomaksi ja savustaa ihmisiä pois. 
  • Ilman piikkiä sinun kokemuksesi ja ammattitaitosi on yhtäkkiä merkityksetöntä, ja sinut voidaan syrjäyttää, ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää palkan maksu. 
  • Rokottamaton hoitaja on 1.2 siirretty yksin syömään ja kahville, viime viikon vielä normaalisti tauot yhdessä. Ja nyt työyhteisöstä erillään. 

Suora lainaus: ”Millaiseksi työnantajaksi Seinäjoen kaupunki haluaa profiloitua kun tämä koko tilanne on ohi? Työntekijöitä arvostavaksi vai syrjiväksi? Haluaako Seinäjoen kaupunki olla se jonka maine on,että se kusi työntekijöidensä kintuille?”

Seinäjoen kaupungin työntekijä:

”Tänään minun pään menoksi suunniteltiin, että minulle rakennetaan eri kerrokseen oma soppi, missä minulla on kahvinkeitin, mikro ja jääkaappi. Minun tuli allekirjoittaa paperi, jossa suostun eristykseen ja siihen, etten saa tavata työkavereitani päivän aikana, enkä liikkua kopistani mihinkään. 

Kotihoidon johtaja kysyi ”miltä tämä sinusta tuntuu tämä eristäminen” sanoin vaan, että helvetin pahalta ja syrjivältä. Jonka jälkeen johtaja vetosi tähän lakiin.”

Toinen työntekijä:

”Meille on annettu ymmärtää, että meillä on pula osaavasta työvoimasta. Lisäksi tiedossa on, että esim. pohjoisen kotihoidon alueelta puuttuu listasta 7 hoitajaa muutenkin ja siihen vielä 4-6 rokottamatonta hoitajaa niin kuka hoitaa asiakkaat? Kuka vastaa potilasturvallisuudesta ja siitä, että  ihmisiä ei jätetä heitteille?”

Kolmas työntekijä:

”Tämä ihmisen itsemääräämisoikeutta loukkaava laki on kumottava ja Seinäjoen kaupungin on ensitilassa lopetettava ihmisten syrjintä.”

*****

Laissa on määrätty, että työantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitään tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole perusteltua ottaen huomioon työntekijöiden asema ja tehtävät. Tasapuolisuuden vaatimukseen liittyy syrjintäkielto eli työnantaja ei saa asettaa työntekijöitään eri asemaan tiettyjen työntekijään liittyvien ominaisuuksien vuoksi.

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä kansalaisuuden, alkuperän, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sillä ei ole merkitystä, perustuuko syrjintä tosiseikkaan vai oletukseen.

Työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla yleinen huolehtimisvelvollisuus pitää huolta työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

Työhyvinvointi työpaikalla on sekä työnantajan että työntekijöiden vastuulla. Heidän tulee ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia yhdessä.