You are currently viewing Suomalaiset haluavat velkaantumisen kuriin leikkaamalla menoja 
EVA:n mukaan Liike Nyt ja muut nk. porvaripuolueet vastustavat veronkiristyksiä. Taloutta pitää tasapainottaa leikkaamalla menoja.

Suomalaiset haluavat velkaantumisen kuriin leikkaamalla menoja 

Suomalaisten enemmistöllä on selvä viesti eduskuntavaalien jälkeiselle hallitukselle: Julkisen talouden tasapainottaminen on aloitettava välittömästi. Kansalla on myös yhtenäinen viesti siitä, miten tasapainotus tulee suorittaa: leikkaamalla menoja – ei veronkiristyksillä. Tämä selviää EVA:n kyselystä.

Elinkeinoelämän valtuuskunta selvitti suomalaisten mielipiteitä viime syksynä; Miten suomalaiset suhtautuvat julkisen talouden velkaantumiseen, ja miten mahdolliseen sopeutukseen pitäisi tarttua: veroja kiristämällä vai menoja leikkaamalla. Kansalaisia pyydettiin myös arvioimaan, mistä he olisivat valmiita leikkaamaan. Suomalaisten leikkauslistan kärjessä on puoluetuki, jota leikkaisi 85 prosenttia suomalaisista. 82 prosenttia leikkaisi rahoitusta ministereiltä ja heidän avustajiltaan. Lisäksi kansa laittaisi valtion virkamiehistön ja tasavallan presidentin kanslian matokuurille.

Suomalaisten enemmistö pitää julkisen talouden tasapainottamisen tarvetta akuuttina ja huoli julkisen talouden tilanteesta on kasvanut. Syy kansalaisten vaateisiin ripeästä tasapainottamisesta on näkemys siitä, että Suomi elää nykyisin liikaa velaksi ja joutuu sen seurauksena vielä suurten ongelmien eteen. Miehet painottavat julkisen talouden tasapainottamisen kiireellisyyttä naisia voimakkaammin. Sukupuolten välinen näkemysero näkyy talouskysymyksissä kautta linjan: miehet suhtautuvat julkisiin menoihin ja velkaantumiseen naisia kriittisemmin.

Suurimmat näkemyserot tulevat vastaan eri puolueiden kannattajaryhmien kohdalla. Voimakkainta vaatimus ripeille tasapainotustoimille on perussuomalaisten äänestäjillä. Kauaksi eivät jää myöskään kokoomuksen, Liike Nytin ja keskustan kannattajat. Enemmistö myös RKP:n, SDP:n ja KD:n äänestäjistä kannattaa ripeitä tasapainotustoimia. Vähemmän tarpeellisina julkisen talouden ripeitä tasapainotustoimia pitävät vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat, heidän mielestään Suomi ei elä liikaa velaksi.

Enemmistö suomalaisista torjuu veronkiristykset. Tosin vasemmistopuolueita äänestävät suhtautuvat myönteisimmin veronkiristyksiin julkisen talouden tasapainottamisen keinona. Porvaripuolueiden kannattajat suhtautuvat nihkeästi veronkiristyksiin sopeutuskeinona. Selvästi vähäisintä valmius veronkiristyksiin on Liike Nytin, perussuomalaisten ja kokoomuksen äänestäjien parissa.

Veronkiristysten sijaan selvä enemmistö kansalaisista tasapainottaisi julkista taloutta menoja leikkaamalla. Leikkaukset torjuu viidesosa.

Suomalaisten enemmistön mielestä julkista taloutta pitäisi alkaa tasapainottaa ripeästi erityisesti leikkaamalla valtionhallinnon menoja, kuitenkin veronkiristyksiä välttäen. Poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostavat vain vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat, sillä SDP:n äänestäjät kallistuvat lähemmäs väestön näkemyksiä kuin ”vihervasemmiston ”näkemyksiä.