Rajat kiinni komission luvalla

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi

Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Itävalta ja Ranska ovat jo pidemmän aikaa valvoneet rajojaan kuten itsenäisen ja vastuullisen kansallisvaltion kuuluukin. Nämä EU-maat haluavat myös jatkossa valvoa rajojaan ja huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta. Esimerkiksi Tanskan hallitus perustelee ilmoitustaan rajatarkastusten jatkamisesta maahanmuuttotilanteella ja terrorismiuhalla.

Schengen-alueella rajatarkastukset voidaan ottaa käyttöön tilapäisesti turvallisuussyistä, tosin rajavalvonnasta on tullut uusi normaali.

Rajat kiinni-Ruotsia, Tanskaa, Norjaa, Saksaa, Itävaltaa ja Ranskaa ei syytetä eristäytymisestä tai impivaaralaistumisesta, vaan puhutaan tarkoituksenmukaisesta toimenpiteestä kansalaisten suojelemiseksi. Mitä tekee Suomi? Istuva hallitus keksii selityksiä sille, miksi rajaa ei laiteta kiinni.

Suomen hallituksen on ryhdyttävä välittömästi tarpeellisiin toimenpiteisiin komission ehdotuksen pohjalta, joka mahdollistaa väliaikaisten rajatarkastusten käyttöönoton turvallisuussyistä jopa vuodeksi.

Lisäksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin EU:n tuomioistuimen 26.7.2017 päätöksen johdosta, jonka mukaan EU:n jäsenmaat voivat palauttaa toisen EU-maan kautta tulleet turvapaikanhakijat ensimmäiseen EU:hun tulomaahan. Tuomioistuimen päätöksen mukaan kaikki Ruotsista Suomeen tulleet turvapaikanhakijat syyllistyvät laittomaan maahantuloon ja heidät voidaan palauttaa länsirajalta takaisin. Kyse on Dublin-asetuksesta, jonka mukaan turvapaikanhakijan hakemus on käsiteltävä ensimmäisessä EU-maassa, johon hakija on saapunut.

Suomen hallitus ei ole reagoinut millään tapaan näihin järjestelmällisiin Dublin-sopimuksen rikkomisiin. Vastineena tälle laittomuudelle olisi Suomen pitänyt palauttaa rajavalvonta Schengen-sisärajalle jo aikapäiviä sitten, kuten Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Itävalta ja Ranska ovat tehneet.