Paavo presidentiksi-kansanliike on perustanut valitsijayhdistyksen

TIEDOTUSVÄLINEILLE 6.12.2017

Paavo presidentiksi -kansanliike on perustanut tänään valitsijayhdistyksen tukemaan valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen valintaa tasavallan presidentiksi. Perustamiskokouksen aikana tuli kuluneeksi tunnilleen sata vuotta siitä kun eduskunta hyväksyi Suomen itsenäisyysjulistuksen.

Valitsijayhdistyksen puheenjohtajaksi ja kampanjapäälliköksi valittiin Seppo Hauta-aho ja sihteeriksi Piia Kattelus-Kilpeläinen. Asiamiehenä toimii Tapio Varis ja vara-asiamiehenä Vilho Harle.

Kokouksessa hyväksyttiin alla oleva kannanotto.

Uusi suunta Suomelle

1800-luvun alussa alkanut Suomen kasvu kansakunnaksi johti maamme itsenäistymiseen sata vuotta sitten. Itsenäisen Suomen ensimmäinen vuosisata päättyi maamme itsenäisyyden ja puolueettomuusaseman murenemiseen.

Kylmän sodan kauden päätyttyä 1990-luvun alussa Suomi lähti innokkaasti mukaan globalisaatioon ja siihen liittyneeseen ylikansalliseen yhdentymiseen. Nyt kansainvälisen kehityksen suunta on muuttumassa. Eurooppa ja koko ihmiskunta ovat siirtymässä uuteen aikakauteen.

Kansallisvaltioiden asema on uudelleen vahvistumassa. Ylikansallisesta päätöksenteosta ollaan siirtymässä itsenäisten kansakuntien yhteistyön suuntaan. On syntymässä vahvaa ihmiskuntapolitiikkaa, jonka avulla koko maailmassa ryhdytään YK:ssa vuonna 2015 hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti poistamaan köyhyyttä ja toteuttamaan ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

Suomen tulee asettua tämän uuden kansainvälisen kehityksen kärkeen. Sen osana Suomen tulee ryhtyä vahvistamaan omaa itsenäisyyttään ja selkiyttämään asemaansa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana.

Suomen sisäpolitiikassa on vallalla oikeistosuuntaus, joka rikkoo kestävän kehityksen periaatteita ja tavoitteita. Suunnan muutos tarvitaan myös Suomen sisäiseen kehitykseen.

Suomen poliittinen tilanne on nyt samankaltainen kuin 1920-ja 1930-luvuilla. Silloin oikeistosuuntauksen katkaisi Kyösti Kallion valinta tasavallan presidentiksi vuoden 1937 vaaleissa. Nytkin Suomen linja voidaan muuttaa presidentinvaalien kautta.

Kutsumme kaikkia suomalaisia tukemaan valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen valintaa tasavallan presidentiksi.

Valitsijayhdistys.

Perustavan kokouksen puheenjohtajan Sami Kilpeläisen puolesta 6.12.2017 klo 15.03

Tukiryhmään voi liittyä sivustolla www.paavopresidentiksi.fi

Sulje