You are currently viewing Kotieläintiloilla tulossa yksi historian kovimmista talvista
Kotieläintiloilla on tulossa yksi historian kovimmista talvista.

Kotieläintiloilla tulossa yksi historian kovimmista talvista

Kotieläintiloille tarvitaan apua. Kaikki eivät selviä ensi syksyyn, vaikka haluaisivat jatkaa tilan pitoa. Sähkön ja energian korkeat hinnat yhdessä kohonneiden tuotantokustannusten kanssa ajavat tiloja akuuttiin kassakriisiin – edes pakollisia kuluja ei kateta nykyisillä tuottajahinnoilla. Ongelmat koskevat koko ruokaketjua. Valtava inflaatio syö rahan arvoa ja heikentää toimijoiden ostovoimaa. 

Pullonkauloja löytyy. Lypsykarjatiloilta haettavat ternivasikat ovat ruuhkautuneet. Lisäksi nautateurastukset ovat ruuhkautuneet koko maassa. Tähän on syynä suuri lopettavien lypsykarjatilojen määrä. Sikapuolella taasen on pulaa porsaista, erään tiedon mukaan kahden lihatalon kohdalla puhutaan jopa kymmenestätuhannesta puuttuvasta porsaasta. Liekö porsaspulaan vaikuttanut se, että keväällä porsaita jouduttiin kaasuttamaan kuoliaaksi sianlihan kannattavuuskriisin ja tappiollisen tuotannon vuoksi. Kotieläintiloille on tulossa yksi historian kovimmista talvista.

Tilannetta pahentaa vielä epävarmuus, koska ensi vuoden maataloustuet ovat vielä osin avoinna. Näköpiirissä on, että tuet pienenevät, mutta valvonta ja vaatimukset lisääntyvät. Painopiste on siten pahoin pielessä.

Tuottajat haluaisivat saada elantonsa tuotteista, ei tuista. Elintarvikeketju on rikki. Kauppa ottaa liikaa välistä ja esimerkiksi naudanlihan kulutus tökkäsi syksyllä, koska kuluttajat vaihtoivat ainakin kalliimman naudan jauhelihan edullisempaan sika-nautaan. 

Lihatalot eivät halua lähteä pakastamaan lihaa, koska sen johdosta kustannustaso nousisi vielä entisestään. Kuluja saataisiin elintarviketeollisuudessa kuriin yhteistyön avulla. Tämän vuoksi elintarviketeollisuuden pitäisi tehdä huomattavasti enemmän yhteistyötä esimerkiksi teurastuksen ja eläinten kuljetusten osalta. Lihatalojen johtajien tulisi siis laskeutua norsunluutorneistaan neuvotteluhuoneisiin.

Maataloustukien osalta apuun tulee huutaa valtiota ja MTK:ta. Toivottavasti Suomen hallitus saa pikaisesti aikaan päätöksen riittävistä ja tuottajan kannalta kohtuullisista maatalouden tuista ja MTK:n uudelleen valittu puheenjohtaja lunastaa jäsenistönsä odotukset.