Kaupunginvaltuusto 12.11.2018, Kansalaispuolueen ryhmäpuheenvuoro 90§, 91§ ja 92§

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Seinäjoen kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotus vastaa kasvavan kaupungin tarpeisiin ja tarkoituksena on toimia kunnan perustehtävän mukaisesti ja taata kuntalaisille hyvät palvelut. Kuntatalous on paljolti riippuvainen valtiontaloudesta ja valtion toimenpiteistä – sekä hallituksen päätöksistä. Kuntien kannalta olisi toivottavaa, että Suomen hallitus hoitaisi pestinsä niin, että kuntien toimintaedellytykset voidaan turvata. Suomen hyvinvointi lähtee kunnista ja maakunnista, Suomen hallitus on viime kausina ollut turhan pääkaupunkiseutupainotteinen ohjaamalla merkittäviä valtionrahoituksia kehä kolmosen sisäpuolelle.

Takaisin Seinäjoelle. Vuosikate on 21,1 miljoonaa euroa. Se kattaa vain niukasti suunnitelman mukaiset poistot ja strategian mukaisesta vuosikatteesta jäädään 10 me. Tilikauden tulos on kuitenkin plusmerkkinen, 700 000 euroa. Uhkaava alijäämä saatiin onneksi käännettyä ylijäämäiseksi. Vuosikate kattaa ensi vuoden nettoinvestoinneista vain noin 60 prosenttia, ja tästä aiheutuu epätasapainoa.

Merkittävä lisärahoitus suunnataan peruspalveluihin pääasiassa sosiaali- ja terveystoimeen sekä sivistyksen toimialalle. Näin varaudutaan lasten, koululaisten ja ikäihmisten määrän lisääntymiseen. Toimintamenot, joilla palvelujen tuottaminen rahoitetaan, kasvavat 17 miljoonaa euroa (+3,9 %). Tässä on sisällä uudet virat ja toimet, jotka valtuusto hyväksyi jo viime kokouksessa. Henkilöstösuunnitelmaa päivitetään kuitenkin jatkuvasti, ja mm.määräaikaisuuksia katsotaan läpi.

Toimintamenojen kasvussa on erikoissairaanhoidolla iso merkitys. EPSHP:lle on annettu viesti, että laskisivat hintojaan. Tätä kautta toimintamenojen kasvua saataisiin hillittyä.

Vasemmistoliiton Antti Knuuttilan puheenvuoron liittyen: Palveluseteliin liittyen, on rajattu ulkopuolelle myös haja-asutusalueiden asukkaat sekä vuorotyötä tekevät. Yhdenvertaisuus ei siis toteudu monella muullakaan saralla.

Investointien kokonaismäärä on noin 34 miljoonaa euroa, mistä talonrakennusinvestointien osuus on 1/3. Katuinvestoinnit perusinfran mukaanlukien ovat 13,5 me. Tällä rahalla tuotetaan myös yli 100 omakotitalotonttia Pajuluomasta, Karhuvuoren alueelta ja Niemistöstä sekä varmistetaan Roveksen alueen teollisuustonttikysyntä. Ideaparkin alueen rakentamiseen Jouppiin käytetään lähes 6 me. Tähän sisältyy kiertoliittymä.

Vuoden 2019 talousavioehdotus on tasapainoinen, toki velkaantuminen kasvaa edelleen yli 40 me talousarviolainalla, joka käytetään suurelta osin investointeihin. Syömävelkaa kaupunki ei ota. Korkokustannukset eivät kasva merkittävästi, koska korot ovat ainakin vielä pysyneet matalla.

Tämä talousarvioehdotus ei sisällä verojen korotuksia tuloveroon eikä yleiseen kiinteistöveroon. Tämä on tärkeää Seinäjoen vetovoiman kannalta.

Investointien suuri määrä on Seinäjoen strategian mukaista. Tässä kohtaa tosin pitää muistuttaa, että yritetään elää suu säkkiä myören. Ideaparkin alueen rakentumista seurataan suurella mielenkiinnolla, nähtäväksi jää, minkälaista toimintaa alueella tullaan tulevaisuudessa harjoittamaan. Tullaanko Huhtala kympin toiminnot sijoittamaan sinne?

Kansalaispuoleen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään veroprosentit ja talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman ajalle 2020-2022.

Sulje