Kansalaispuolueen valtuustopuheenvuoro henkilöstösuunnitelmasta vuodelle 2019
Kansalaispuolueen Piia Kattelus-Kilpeläinen haluaa palauttaa rajavalvonnan.

Kansalaispuolueen valtuustopuheenvuoro henkilöstösuunnitelmasta vuodelle 2019

22.10.2018 Seinäjoen kaupunginvaltuusto §81 henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019

Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kansalaispuolueen valtuustoryhmä kantaa huolta kaikkein heikommassa asemassa olevista. Henkilöstösuunnitelmaan ja siihen liittyvään muutettuun päätösesityksen liittyen ehdoton edellytys oli, että ikäihmisten kotihoidon henkilöresurssia ei vähennetä kolmesta kuuteen, vaan pitäydytään alkuperäisessä esityksessä. Edellytyksenä oli myös, että lastensuojelussa päätetään alkuperäisen esityksen mukaan kolmesta henkilöstä kahden sijaan.

Tätä ajoin voimakkaasti kaupunginhallituksessa ja ilokseni päätösesitys muutettiin vastaamaan alkuperäistä esitystä ikäihmisten kotihoidon ja lastensuojelun henkilöresurssin osalta. Kiitos siitä kaupunginjohtajalle ja muille kaupunginhallituksen jäsenille.

Seinäjoella ikäihmisten kotihoidon piirissä on entistä huonokuntoisempia vanhuksia ja lisäksi heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. Lisäresurssit olivat siksi perusteltuja. Omaa toimintaa vahvistamalla on myös mahdollista vaikuttaa ostopalvelujen määrään ja tätä kautta hillitä ostopalvelujen kustannusten kasvua. Oma toiminta tule säilyttää vahvana myös siksi, että tällöin voidaan verrata oman toiminnan hintaa ostopalvelujen hintaan. Tämä koskee myös lastensuojelua. Nyt käynnistettäessä omaa laajennettua lastensuojeluyksikköä on äärimmäisen tärkeää huolehtia henkilöstön riittävyydestä.

Taloudellisuusajattelun ja hintavertailun lisäksi oman toiminnan vahvistaminen takaa mahdollisuuden vaikuttaa johtamisen kautta siihen, miten palveluja tuotetaan ja että ikäihmiset ja lastensuojelun piirissä olevat saavat laadukkaita palveluja.

Esimerkiksi ikäihmisten kotihoidon henkilöstöä on koulutettu kotikuntoutukseen. Liian tiukat resurssit johtavat siihen, että henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta käyttää ammattitaitoaan ja esim.kuntouttaa vanhuksia kotikäynnin yhteydessä. Lisäksi on huomioitava, että Seinäjoki on maaseutukaupunki, ja osa vanhuksista asuu pitkien välimatkojen päässä, joten siirtymiin kuluu myös aikaa. Ikäihmisten kotihoitoon on jatkossakin kiinnitettävä huomioita, koska sen osuus tulee kasvamaan jo lähitulevaisuudessa.

Ja nyt päätettävästä henkilöstöresurssista huolimatta sekä ikäihmisten että lastensuojelun kohdalla osa palveluista tullaan jatkossakin hankkimaan ostopalveluina.

Kansalaispuolueen valtuustoryhmä kannattaa nyt päätettävänä olevaa esitystä.

Sulje