Kansalaispuolueen eduskuntavaaliehdokkaiden kelpoisuusehdot:

REHELLISYYS JA SUOMALAISUUS

Ehdokkaan tulee olla rehelliseksi tunnettu vaalikelpoinen Suomen kansalainen, jolla ei ole rikosrekisteriä henki-, huumausaine-, väkivalta- eikä seksuaalirikoksista.

TASAPUOLISUUS

Ehdokkaiden tulee edustaa mahdollisimman tasapuolisesti Suomen eri alueita, kuntia, maakuntia ja vaalipiirejä. Puolue huomio ehdokasasettelussaan sukupuolten välisen tasa-arvon sekä pitää tärkeänä, että ehdokkaat edustavat eri ikäluokkia ja ammattiryhmiä.

UUDISTAMINEN

Merkittävä osa ehdolle asetetuista henkilöistä on ehdolla ensimmäistä kertaa ja suuri osa ehdokkaista on toiminut aikaisemmin kansalaisyhteiskunnassa.

POLIITTINEN MONINAISUUS

Kansalaispuolue edustaa laajasti poliittisia arvoja, sillä mukana on vasemmistosta, keskeltä ja oikeistosta olevia ehdokkaita sekä täysin ilman aikaisempaa poliittista kokemusta olevia ehdokkaita.

ALKIOLAISTEN ARVOJEN JATKUVUUS

Kansalaispuolueen puoluehallituksen asettamien ehdokkaiden tulee allekirjoittaa ehdokassuostumus, jossa he sitoutuvat kunnioittamaan ja puolustamaan henkisille, hengellisille ja yhteisöllisille arvoille perustuvaa Kansalaispuolueen linjaa. Ehdokkaiden tulee aina ja kaikissa tilanteissa ajaa valtiollista ja taloudellista itsenäisyyttä, sotilaallista liittoutumattomuutta ja puolueettomuutta, reilua aluepolitiikkaa sekä hallittua ja järkevää maahanmuuttopolitikkaa. Tulevien kansanedustajien odotetaan osallistuvan lainsäädäntötyössä näiden tavoitteiden edistämiseen.

Täytä sähköinen ehdokashakuilmoitus osoitteessa www.kansalaispuolue.fi

Sulje